Home

 

Info & Abonneren

 

Artikels uit Symforosa

 

Activiteiten & Netwerking

 

Nieuws van Symforosa

 

Links naar andere sites

 

Een droom van een tijdschrift.

 

SYMFOROSA is feministisch, spiritueel en maatschappelijk betrokken.

Zonder exclusief te werk te gaan.

Beelden krijgen een ruime plaats:  ze spreken een eigen taal.

Soms worden lezeressen schrijfsters, en vice-versa.

 

SYMFOROSA verschijnt vier keer per jaar, telkens rond een thema.

 Bij problemen met of vragen over deze website kunt u contact opnemen met [symforosa@symforosa.org].
Laatst bijgewerkt: 20 december 2006.